dissabte, 27 d’abril de 2019

IV Jornades Intervencions en la infància: Què diuen els nens, què escolten els adults?
Intervencions en la infància, què fem?IV Jornades: 
Què diuen els nens, què escolten els adults?Jornada In memoriam de Clara Arnó


 
Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ

Des d’Espai Freud proposem una nova trobada de reflexió entre persones interessades, professionals, col·lectius, organitzacions i institucions que s’ocupen de la infància. A partir de les presentacions dels convidats de la taula, s'obrirà el torn de participació i el diàleg. Mitjançant el treball grupal, cada participant podrà parlar de la seva experiència professional-personal en l’exercici de la seva funció, tant a títol particular com des de la institució o el camp en el que hi participa.
Fruit de les tres jornades anteriors, i del treball en comissions, ha estat el Document Marc sobre infància, que recull un consens interdisciplinari sobre infància amb l’interès de difondre’l entre els professionals i la ciutadania, i alhora per cercar el suport de professionals i institucions.
En aquesta IV Jornada ens centrarem en els projectes i els abordatges innovadors que tenen en compte les manifestacions, les necessitats i les demandes de la infància i la família actuals. Hi ha  tres preguntes que serviran d’eix del treball grupal: A què responen les noves propostes de treball?  Què introdueixen com a novetat?  Quins efectes produeixen?  En aquests Grups de Treball hi hauran dos convidats especials per grup. Es tracta de professionals que han dut a terme algun projecte o experiència que podríem qualificar d’innovadors. Seran ells qui obrin el treball col·lectiu.


Programa IV Jornades, 25 de maig de 2019


09.00hs a 09.15hs:- Recepció i entrega de documentació.09.15hs a 09.40hs:- Presentació IV Jornades, Román Pérez Burin, Psicoterapeuta, Psicoanalista.-Recordatori de Clara Arnó: Ana Molinaro Maturano, Psicòloga Esp. Clínica,                                                          Psicoanalista. 09.50hs a 11.00hs:                       


- Ponència i col.loqui: «Qué dicen los niños, qué escuchan los adultos?» Antonio Soler,                                                Psicólogo Especialista en Clínica, Psicoanalista.11.0ohs a 11.3ohs:- Pausa.11.30hs a 13.00hs:- Grups de treball, d’un màxim de 20 persones cadascun, amb la participació de dos convidats que aportaran projectes i experiències innovadores, amb dues conductores de grup, que tenen com a objectiu aprofundir en les tres preguntes:

• A què responen les noves propostes de treball? • Què introdueixen com a novetat?

• Quins efectes produeixen?

Conductores: Glòria Esteve, Paula Bonelli, Celeste Reyna.13.00hs a 13.45hs:- Posada en comú i col·loqui posterior.Data: Dissabte 25 de maig 2019.Lloc: Casa Elizalde (Sala d'actes) València, 302 Barcelona


Requisits d'assistència:

- Entrada lliure.

- Imprescindible inscripció prèvia mitjançant el formulari.

- Compromís ferm d'assistència, amb avís previ en el cas de no poder assistir-hi.

- Es prega puntualitat.Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ