dimecres, 29 de gener de 2014

Nens desatents, nens hiperactius. TDA, TDA-H?Desatenció i hiperactivitat són fenòmens coneguts de la infantesa, però en aquests inicis del segle XXI sembla que han adquirit dimensions epidèmiques. Des dels discursos imperants en psiquiatria i en salut comunitària es considera que no s’arriba a diagnosticar ni una tercera part dels cassos. I des d’aquests mateixos discursos, la terapèutica inclou la prescripció de psicofàrmacs. És a dir, que cal diagnosticar més i medicar molt més.
Des d’uns altres marcs teòrics i altres conceptualitzacions es plantegen formes d’abordatge que no inclouen necessàriament la medicació, i es fan uns altres diagnòstics i uns altres tractaments psicoterapèutics.
El format en el que es desenvoluparà l’exposició serà el del diàleg, plantejant-lo en termes clars i en un llenguatge accessible al públic en general. La psicòloga i psicoanalista Beatriz Janin dialogarà amb el seu col•lega Joe Knobel, ambdós amb un llarg recorregut i experiència en el tractament i en el desenvolupament conceptual de les problemàtiques unides a la infantesa. Des de la seva experiència en la clínica amb nens, analitzaran aquesta problemàtica tant en els seus aspectes comunitaris com en la dimensió clínica.
Espai Freud us convida a participar en aquestes reflexions i consideracions sobre una problemàtica present en tots els que treballem en el camp de la infantesa. Una invitació que inclou els pares i mares, i tota la ciutadania que senti que li concerneix aquest tema.
__________________________
________________

Niños desatentos, niños hiperactivos, ¿TDA, TDAH?
Desatención e hiperactividad son fenómenos conocidos de la infancia, pero en estos inicios del siglo XXI parecen haber tomado dimensiones epidémicas. Desde los discursos imperantes en psiquiatría y en salud comunitaria se considera que no se llegan a diagnosticar ni una tercera parte de los casos. Y desde esos mismos discursos, la terapéutica incluye la prescripción de psicofármacos. Es decir, que hay que diagnosticar más y medicar mucho más.
Desde otros marcos teóricos y otras conceptualizaciones se plantean formas de abordaje que no incluyen necesariamente la medicación, y se hacen otros diagnósticos y otros tratamientos psicoterapéuticos.
El formato en el que se desarrollará la exposición será el del diálogo, planteándolo en términos claros y en un lenguaje accesible al público en general. La psicóloga y psicoanalista Beatriz Janin dialogará su colega Joe Knobel, ambos con un largo recorrido y experiencia en el tratamiento y en el desarrollo conceptual de las problemáticas ligadas a la infancia. Desde su experiencia en la clínica con niños, analizarán esta problemática tanto en sus aspectos comunitarios como en su dimensión clínica.
Espai Freud les invita a participar en estas reflexiones y consideraciones sobre una problemática presente en todos los que trabajamos en el campo de la infancia. Una invitación que incluye a padres y madres, y a toda la ciudadanía que se sienta concernida por el tema.

dimarts, 28 de gener de 2014

27 de febrer, segueix el cicle Fantasmagories del desig a la Filmoteca

Cinema / psicoanàlisi

FANTASMAGORIES DEL DESIG


Filmoteca de Catalunya23 de gener de 2014:  The addiction (1995), Abel Ferrara
Presenta: Juan Bellido, psiquiatre, psicoanalista.

27 de febrer de 2014: Felicia's Journey (1999), Atom Egoyan
Presenta: Mercè Coll, teòrica del cinema.

27 de març de 2014: The Woman in the window (1944), Fritz Lang 
Presenta: Manuel Baldiz, psiquiatre, psicoanalista.

abril de 2014: Sanxia Haoren (Naturaleza muerta, 2006), Jia Zhangke
Presenta: Nora Catelli, assagista, prof. Teoria de la Literatura.

maig de 2014: Ensayo de un crimen (1955), Luis Buñuel
Presenta: Josep Maria Català, assagista, catedràtic de Comunicació Audiovisual.

juny de 2014: The Misfits (1961), John Huston
Presenta: Eduardo Braier, psicòleg, psicoanalista.


Horari de projeccions:  18:30 h.


coordinen: Mercè Coll i Salvador Foraster


lloc:
http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/fantasmagories-del-desig
Plaça de Salvador Seguí, 1, 08001 Barcelona