dijous, 22 de desembre de 2016

CONCLUSIONS DE LES JORNADES SOBRE INFÀNCIAOrganitzades des d’Espai Freud, van tenir lloc al COPC de Barcelona els mesos d’abril i juny de 2016, dues jornades de treball interdisciplinari sobre infància.
Sota el títol d’ “Intervencions en la infància: Què fem?” s’han trobat psicoanalistes, psicòlegs, mestres, educadors, tècnics d’equipaments, tant de la xarxa pública com de la privada, per tal de parlar, reflexionar i analitzar el nostre quefer amb els infants.
Les 150 persones que van passar per les vuit hores de jornades van deixar palesa una preocupació compartida sobre com s’està atenent la infància, així com la consideració que no s’està responent a les necessitats de la infància del segle XXI.
En síntesi, es va concloure que:
- Davant de la rigidesa dels protocols i dels tractaments estàndards imperants que porten a la patologització i a la medicalització de la infància, cal apostar per la importància de tenir en compte la subjectivitat humana per tal d’arribar a una millor comprensió dels fenòmens i les manifestacions de la infància del segle XXI. Els infants són subjectes en construcció, canviants, en permanent transformació, dinàmics i creatius.
- Cal prioritzar l’atenció, l’escolta i l’acompanyament a les famílies davant dels canvis socials i familiars que abasten la infància. Aquesta cura s’ha de fer estesa als professionals que s’ocupen de la infància; s’ha de cuidar els cuidadors.
- Cal parar una especial atenció als vincles, tant entre infants com en la família i en allò social, així com entre infants i professionals, donat que el context sempre és vincular: vincle terapèutic, vincle escolar, vincles familiars, ...
- Hi ha un desig entre els participants perquè transcendeixi a nivell públic i social -un desig de fer-nos escoltar-, allò que són altres maneres d’entendre i d’atendre la infància, fer saber sobre la riquesa i la diversitat d’abordatges i de concepcions que operen en el panorama actual.
Les jornades han mostrat que és possible trobar un llenguatge comú entre els diversos professionals, i que intercanvis interdisciplinaris com aquests són molt necessaris per abordar la situació i els conflictes en la infància i en la família. És la nostra intenció continuar treballant i aprofundint en aquesta línia, oberta a la participació dels que estiguin implicats en la infància des de tots els nivells d’ocupació.

Ana Molinaro
Román Pérez
Juliol 2016