dijous, 31 de març de 2016

Jornades sobre infància: Intervencions en la infància. Què fem?


Des d’Espai Freud es proposa una trobada de reflexió entre persones interessades, professionals, col·lectius, organitzacions i institucions que s’ocupen de la infància. A partir de les presentacions dels convidats de la taula, s'obrirà el torn de participació i el diàleg. Mitjançant el treball grupal, cada participant podrà parlar de la seva experiència professional-personal en l’exercici de la seva funció, tant a títol particular com des de la institució o el camp en el que participa.
L’objectiu de les jornades és poder parlar de les intervencions en la infància, amb una especial atenció als fenòmens i a les manifestacions de la infància del segle XXI. Un dir sobre l’experiència que ens permeti poder anar realitzant concrecions i conclusions, sigui en forma de preguntes a reflexionar, recursos a implementar, manifestos i documents a difondre, campanyes de sensibilització, etc.
---
Intervenciones en la infancia ¿Qué hacemos?


Desde Espai Freud se propone un encuentro de reflexión entre personas interesadas, profesionales,   colectivos, organizaciones e instituciones que se ocupan de la infancia. A partir de las presentaciones de los invitados de la mesa, se abrirá el turno de participación y el diálogo.Por medio de un trabajo grupal, cada participante podrá hablar de su experiencia profesional/personal en el ejercicio de su función, tanto a título particular como desde la institución o el campo en el que participa.
El objetivo de las jornadas es poder hablar de las intervenciones en la infancia, con una especial atención a los fenómenos y a las manifestaciones de la infancia del siglo XXI.  Un decir sobre la experiencia que nos permita ir haciendo concreciones y conclusiones, sea en forma de preguntas a reflexionar, recursos a implementar, manifiestos y documentos a difundir, campañas de sensibilización, etc.

Jornada inaugural

Dissabte 30 d'abril de 2016 de 9:30 a 13:45 hs
COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona
(Jornada de continuïtat: dissabte 28 de maig 11 de juny de 2016)


Presentacions:

- Fernando García de Vinuesa, “El TDAH, un diagnóstico injusto e injustificado”

- Clara Arnó, “El deseo de no saber”


Treball en grups
Coordinació dels grups: Teresa Morandi (A), Gloria Esteve (B), Mercè Collell (C), Dolors Liria (D)

Posada en comú


Organització de les Jornades:
Ana M. Molinaro Maturano i Román Pérez Burin

Requisits d'assistència:
- Inscripció prèvia mitjançant el formulari.
- Compromís ferm d'assistència, amb avís previ en el cas de no poder assistir-hi.

Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ