divendres, 27 de maig de 2016

Jornades sobre infància. Intervencions en la infància: Què fem? - Jornada de continuació

       foto d'Eugéne Smith

El centenar de persones que van participar a la Jornada Inaugural ha fet palès l’interès que hi ha a parlar i reflexionar sobre la infància, però fonamentalment el grau de preocupació compartida.

Es té en compte que no s’està donant una resposta adequada a les característiques i necessitats de la infància d’avui. Hi ha molt poca escolta i comprensió respecte al que s’expressa en l’Infant; s’apliquen protocols i classificacions diagnòstiques/etiquetes, sovint acompanyades de medicació, que només pretenen silenciar i amagar, en un desig de no saber. Les transformacions de l’època incideixen en la família, la societat i la cultura, i la infància és la primera a rebre els efectes. Hi ha fenòmens i manifestacions de la infància que són nous, diferents als d’abans, i que cal englobar en el que és la normalitat de la infància del s. XXI . 

Aquesta jornada de continuació s’obrirà amb una breu presentació dels organitzadors que recollirà les reflexions i aportacions sorgides de la jornada inaugural, per tal de donar pas a la participació i al diàleg en els grups de treball interdisciplinars.

Jornada de continuació
Dissabte 11 de juny de 2016 de 9.30 a 13.45 hs
COPC: C/ Rocafort, 129, Barcelona


Organització de les Jornades:  Espai Freud
Ana M. Molinaro Maturano, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Román Pérez Burin, Psicòleg sanitari, Psicoanalista

Coordinació dels grups de treball:
Teresa Morandi, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Glòria Esteve, Psicòloga Sanitària, Psicoanalista
Mercè Collell, Psicòloga clínica, Psicoanalista
Dolors Liria, Psicòloga Sanitaria, Psicoanalista

Requisits d'assistència:
- Inscripció prèvia mitjançant el formulari.
- Compromís d'assistència ferm, amb avís previ en cas de no assistir-hi.


Formulari d'inscripció: PRÈMER AQUÍ
Contacte: espaifreud@gmail.com