dijous, 29 d’octubre de 2009

Activitat inscrita a Espai Freud: Les psicosis inadvertides i els seus destins

Jornada IPB

Les psicosis inadvertides i els seus destins
Educació, Salut Mental i Integració Social

ACTIVITAT INSCRITA A ESPAI FREUD

Barcelona, 21 novembre de 2009
COMB (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona)

Es troben entre nosaltres, a les escoles, als consultoris de salut o a les institucions de lleure. A vegades silenciosos i aïllats, d’altres amb conductes “estranyes”; estigmatitzats amb desqualificacions morals com “mandrós, brètol, despistat, agressiu,…” o classificats sota l’etiqueta de vagues síndromes clínics que són un autèntic calaix de sastre “TDH, bipolar, trastorn de conducta, …”, però presents en la nostra societat. El clínic experimentat no ignora que aquests són subjectes totalment diferents a la resta dels anomenats “normals”, persones subsidiàries d’una altra constitució subjectiva i que funcionen sota “una altra lògica distinta”.
Es tracta de nens/es psicòtics difícilment reconeguts com a tals pel sistema escolar i sanitari, atesa la manca de manifestacions clíniques evidents. Cada dia és més freqüent que subjectes psicòtics no siguin reconeguts en la seva especificitat i que per aquest mateix fet se’ls sotmeti a un tracte indigne a la seva situació i a un tractament inadequat a les seves necessitats.
Fa falta sensibilitzar als educadors/es en el coneixement de l’alteritat del psicòtic, així com també és necessari un sistema de salut mental que escolti totes les aportacions clíniques rigoroses que s’han realitzat sobre l’estructura psicòtica, no només des de la psiquiatria biològica, sinó també des de la psicoanàlisi. Perquè no només es dilucidi la clínica únicament, sinó també allò que “l’ull és capaç d’escoltar” i “ l’orella capaç de llegir” per poder captar el què és essencial en l’estructura que està en joc, més enllà del domini de l’aparença.
L’objectiu és poder donar als nostres infants una atenció digna, alhora que un tractament precoç i adequat a les seves necessitats singulars.

Jose Monseny
Director de l’IPB


PROGRAMA

9:30 h. Recepció i inscripcions

10:00 h. Obertura: Sra. Pepita Corominas. Subdirectora General de Gestió de
Serveis de la Comunitat. departament d'Educació
Ana Martínez, psicòloga clínica, psicoanalista de l’EPFCL,
Membre de l’IPB
10:30 h. Taula 1: La psicosi asimptomàtica, dificultat de diagnòstic i
prevenció.
Intervenen: Josep Moya, psiquiatre, psicoanalista de l’EPFCL,
coordinador del Observatori de Salut Mental de
Catalunya
Silvia Tolchinsky, psicòloga clínica, psicoanalista,
CSMIJ Molins de Rei i Institució Balmes Serveis
Educatius Específics
Modera: Dolors Arasanz, psicòloga, psicoanalista, CSMIJ
Nou Barris

12:00 h. Pausa

12:30 h. Taula 2: El psicòtic inadvertit a l'escola, problemes educatius que
genera.
Intervenen: Enric Bolea, psicòleg clínic, psicopedagog,
coordinador del SEETDiC (- Baix Llobregat,
Institució Balmes
José Ramon Lago, Psicòleg, EAP B-09 Mataró,
Professor de la Universitat de Vic
Modera: Fina Dantí, professora, inspectora d’Educació del
Vallés Oriental-Maresme


14:00 h. Pausa

15:30 h. Taula 3: Els nens erràtics, dificultat per trobar un lloc en l'àmbit
educatiu i sanitari.
Intervenen: Josep Monseny, psicoanalista de
l’EPFCL, psiquiatre, director de l’IPB
Ramon Miralpeix, psicòleg clínic, psicoanalista
de l’EPFCL, membre del Centre Especial l’ALBA
Pep Daviu, psicòleg, director del EAP B-17 de
l’Hospitalet
Modera: Teresa Pongiluppi, pedagoga de l’EAP B-17 de
l’Hospitalet, coordinadora del Seminari de les
USEE de l’Hospitalet


17:30 h. Cloenda: Andrés Fernández, professor, psicòleg, psicoanalista,
membre de l’IPB


Secretaria, Informació i inscripcions:
Carmen Plaza telf. 93 417 25 52
Horari: 10:00 a 13:30h 15:30-20:00h
C/Copérnic 13 baixos 08021 Barcelona
E-mail: info@ipb.cat www.ipb.cat

IPB és una entitat col.laboradora i de recolzament a l'Espai Freud

1 comentari:

Vicent Adsuara i Rollan ha dit...

Seria fonamental per a la salut una bona educació d'origen filosòfica per que la gent sàpiga la importància de la psicoanàlisi en la nuació dels diferents símptomes, jo vaig tenir aquesta informació, doncs vaig tenir un nietzschià de professor de filosofia que em va apropar a l'inconscient. Tot i que tothom sap quan ha estudiat una mica la psicoanàlisi que aquest no serà mai popular precisament per l'existència de la repressió que hi ha a cada cultura, ser impopular és la creu de la psicoanàlisi tot i que també la seua força, però hem d'intentar que no muira.